Zásady ochrany osobních údajů

Zubní Lázně Janské se zavazuje k ochraně osobních údajů svých klientů. Vaše důvěra je pro nás nesmírně důležitá a chápeme odpovědnost, která s manipulací s osobními údaji souvisí. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva.

Shromažďování a využití osobních údajů se řídí platnými právními předpisy České republiky a EU, zejména Nařízením GDPR. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány za účelem poskytování našich stomatologických služeb, zlepšování kvality péče, komunikace s klienty a plnění zákonných povinností. Dále mohou být údaje využity pro vnitřní statistické účely a pro marketing.

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v zabezpečených databázích. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné osoby, které se podílejí na poskytování služeb naší kliniky. Všechny tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Zajišťujeme, že vaše údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Uplatňujeme technická a organizační opatření, která zabezpečují maximální možnou ochranu shromažďovaných osobních údajů.

Uživatelé mají právo požadovat přístup k svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Také mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požadovat omezení jejich zpracování. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na emailu [email protected].

Podrobné kontaktní informace majitelky webu: Karolína Dočkalová, Masarykova univerzita, Zerotinovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *