Úvod

Zubní Lázně Janské (dále jen 'klinika') si klade za cíl poskytovat svým pacientům kvalitní stomatologickou péči. Abychom zajistili plynulý chod naší kliniky a spokojenost našich pacientů, je nezbytné stanovit určité podmínky služby. Tyto podmínky stanovují pravidla a očekávání vztahující se na využívání služeb naší kliniky. Pacienti se zavazují dodržovat všechny tyto podmínky tím, že využívají naše služby. Každý pacient by měl být seznámen s těmito podmínkami, aby se předešlo jakýmkoliv nedorozuměním v budoucnosti.

Poskytované služby

Klinika nabízí široké spektrum stomatologických služeb, od preventivní péče a dentální hygieny až po pokročilé stomatologické procedury. Zaměřujeme se na poskytování personalizované péče, která odpovídá individuálním potřebám a požadavkům každého pacienta. Všechny naše služby jsou prováděny kvalifikovaným a zkušeným personálem, který využívá nejmodernější technologie a postupy, aby zajistil nejvyšší standardy péče.

Práva a povinnosti pacientů

Pacienti mají právo na kvalitní a bezpečnou stomatologickou péči. Každý pacient má právo být informován o svém zdravotním stavu, dostupných léčebných možnostech a případných rizicích. Pacienti mají také právo na ochranu svých osobních a zdravotních údajů. Na druhé straně, pacienti jsou povinni poskytovat přesné a úplné informace o svém zdravotním stavu a dodržovat doporučení a instrukce našeho personálu. Je rovněž důležité, aby pacienti informovali kliniku o jakýchkoli změnách ve svém zdravotním stavu.

Zásady ochrany osobních údajů

Klinika se zavazuje chránit osobní a zdravotní informace svých pacientů. Všechny informace shromážděné během poskytování našich služeb jsou zpracovávány v souladu s příslušnou legislativou o ochraně osobních údajů. Pacienti mají právo požadovat přístup k svým osobním údajům, opravu jakýchkoli nepřesností nebo dokonce odstranění svých údajů z naší databáze pokud nejsou již potřebné pro léčebné účely.

Kontaktní údaje vlastníka

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se podmínek služby, prosím, neváhejte kontaktovat vlastníka kliniky, Karolínu Dočkalovou, na následující adrese:
Masarykova univerzita
Zerotinovo nám. 9
601 77 Brno
Česká republika
Email: [email protected].

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *